Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä Finnish Crushed Stone Ltd Oy

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §27 ja §88 mukainen ympäristölupapäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

25.2.2022

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 23.2.2022 §30

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 3.3.2022

Hakijat

Finnish Crushed Stone Ltd Oy

Toiminnan sijainti

Kiinteistö Sydänmaa RN:o 740-539-7-30

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää rauettaa Finnish Crushed Stone Ltd Oy:lle 28.7.2010 § 106 myönnetyn ympäristöluvan. Kohde poistetaan valvontaohjelmasta.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.2.2022 – 4.4.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös on nähtävillä sähköisesti Savonlinnan kaupungin verkkosivulla osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Savonlinnan kaupunki (oncloudos.com)

sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 4.4.2022