Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisesta päätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukainen maa-ainespäätös

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

4.9.2023

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 30.8.2023 §122

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä

Hakija

Peab Industri Oy, y-tunnus 2977551-2

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Kuhasalmen ottamisalueella,kiinteistöllä Hiekkala RN:o 740-533-1-75.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Peab Industri Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan kiinteistölle Hiekkala RN:o 740-533-1-75 pöytäkirjaliitteen B mukaisesti.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.9.2023 – 10.10.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä 4.9.2023 – 10.10.2023 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.10.2023

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT