Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisesta päätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

23.10.2023

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.10.2023 §155. Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on pidetty nähtävillä 19.10.2023, jolloin se on julkaistu ja josta lähtien päätös luettavissa Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Hakija

JTL-Murskaus Oy, y-tunnus 2132465-3

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, kiinteistöllä Myllypelto RN:o 740-585-10-38

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi JTL-Murskaus Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan kiinteistölle Myllypelto RN:o 740-585-10-38 pöytäkirjaliitteen C mukaisesti.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 23.10.2023 – 29.11.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 29.11.2023

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT