Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisesta päätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

28.6.2023

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.6.2023 §92

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä

Hakija

Kerimäen Savisaari Oy, y-tunnus 0937785-9

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Sievarin sora-alue nimisellä kiinteistöllä, RN:o 740-580-4-38

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristönsuojelulain 113 §:n tarkoittaman pöytäkirjaliitteenä C olevan kaivannaisjätesuunnitelman ja myöntää Kerimäen Savisaari Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan kiinteistölle Sievarin sora-alue RN:o 740-580-4-38 pöytäkirjaliitteen D mukaisesti.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 28.6.2023 – 3.8.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä 28.6.2023- 3.8.2023 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.8.2023

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT