Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain (713/2014) mukaisesta päätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain 713/2014 liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 tarkoittama ympäristölupa jätteen ammattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelytoiminnalle

Kuulutuksen julkaisupäivä

4.9.2023

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 30.8.2023 § 123

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä

Hakija

L&T Ympäristöpalvelut Oy, y-tunnus 3155938-4

Toiminnan sijainti

Kiinteistö Rn:o 740-9-50-1 osoitteessa Ahertajantie 13.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää L&T Ympäristöpalvelut Oy:lle kiinteistölle RN:o 740–9–50–1 ympäristönsuojelulain (713/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f tarkoittaman ympäristöluvan jätteen ammattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelytoiminnalle pöytäkirjaliitteen B mukaisesti.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.9.2023-10.10.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä 4.9.2023-10.10.2023 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.10.2023.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT