Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain (713/2014) mukaisesta päätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain 713/2014 liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 tarkoittama ympäristölupa jätteen ammattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelytoiminnalle

Kuulutuksen julkaisupäivä

28.6.2023

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.6.2023 § 91

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä

Hakija

Itä-Suomen Romu Oy, y-tunnus 3356664-1

Toiminnan sijainti

Kiinteistö RN:0 740-9-35-10 osoitteessa Schaumannintie 39

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ympäristölautakunta päättää myöntää Itä-Suomen Romu Oy:lle ympäristönsuojelulain (713/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f tarkoittaman ympäristöluvan jätteen ammattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelytoiminnalle pöytäkirjaliitteen B mukaisesti.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 28.6.2023 – 3.8.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä 28.6.2023- 3.8.2023 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.8.2023

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT