Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksestä

Asia

Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi kiinteistöllä 740-528-12-15 osoitteessa Linnaniementie 251.

Kuulutuksen julkaisupäivä

29.5.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 29.5.2024 § 60

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 5.6.2024

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ympäristöpäällikkö päättää myöntää hakemuksen mukaisesti Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 34 §:n perusteella poikkeuksen määräysten 6 §:n mukaisesta kiellosta imeyttää pohjavesialueella jätevettä maahan.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 29.5.2024 – 5.7.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.7.2024.