Hyppää sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämät rakennusluvat 2.6.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt 2.6.2021 seuraavat päätökset. Päätös annetaan
julkipanon jälkeen 04.06.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa.

§Tunnus/Rakennuslupa
Hakija
Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
92
Myönnetty
21-0251-R740-020-0013-0004
Mertajärventie 8, 57220 SAVONLINNA
Kiinteistö Oy Mertajärventie 8Rakennuslupa
Uusi rakennus, varastorakennus 1007 m2

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on
tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu
osoitteeseen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 KUOPIO.

Valituksen tekoaika päättyy 05.07.2021 virka-aikana.

Julkipanoilmoitus on ollut rakennus- ja ympäristölautakunnan ilmoitustaululla ja yleisessä
tietoverkossa www.savonlinna.fi/kuulutus 3.6. – 6.7.2021.