Hyppää sisältöön

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulokuulutus, Savon Kuljetus Oy

Savon Kuljetus Oy hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 220 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoimintaa varten kiinteistölle Rantala Rno 740-527-1-172. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkuminen. Toimintaa haetaan lisäksi aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 5.8-5.9.2022 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 5.8.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA