Hyppää sisältöön

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulokuulutus

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Yksityinen elinkeinonharjoittaja hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 15 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoimintaa varten kiinteistöille Sikolahti Rnro 740-518-6-3. Toimintaa haetaan lisäksi aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.5 – 10.6.2021 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 12.5.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA