Hyppää sisältöön

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

JTL Murskaus Oy hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 113 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoimintaa varten kiinteistölle Myllypelto RNo 740-585-10-38. Kyseessä on uusi lupahakemus. Toimintaa haetaan lisäksi aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Hakemuksesta on kuulutettu 15.8.2023 alkaen Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla. Kuulutusta on täydennetty 4.9.2023 toiminnan aloittamisluvan hakemisen osalta. Kuulutusaika päättyy 3.10.2023.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.