Hyppää sisältöön

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus

Timo Lajunen hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 4872 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Ihanteenniemi RN:o 740-532-6-124. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkuminen.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 7.4. – 6.5.2022 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 7.4.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA