Hyppää sisältöön

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus

Ari Mikkonen hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 10 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Mikkola RN:o 740-515-0003-0005. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkuminen.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 2.6. – 4.7.2022 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 2.6.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA