Hyppää sisältöön

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus, Kone-Kautonen Ky

Kone-Kautonen Ky hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 75 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Turtia RNo 740-577-22-46. Kyseessä on olevan toiminnan jatkaminen.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 7.2.2023 – 8.3.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 7.2.2023

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA