Hyppää sisältöön

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus, Kuuttiharju

Savon Kuljetus Oy hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 83 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Kuuttiharju RNo 740-582-4-30.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 17.10.2023 – 16.11.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 17.10.2023

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA