Hyppää sisältöön

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus, Seppäharju

Destia Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 100 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle Seppäharjun sora-alueelle kiinteistöille Murskeharju RNo 740-505-10-13 ja Murskeharju III 740-505-10-18. Kyse on olemassa olevan toiminnan jatkumisesta. Destia Oy hakee lisäksi lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 16.10. – 15.11.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 16.10.2023

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA