Hyppää sisältöön

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus, Partalan kallioalue, Sakari Sallinen

Sakari Sallinen hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 40 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoimintaa varten Partalan kallioalueelle kiinteistölle Partala RN:o 740-502-7-18. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkuminen. Toimintaa haetaan lisäksi aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 20.4. – 20.5.2022 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 20.4.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA