Hyppää sisältöön

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Kreate Oy on tehnyt 14.9.2021 ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain

118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista kiinteistöllä

RN:o 740-10-1-30 osoitteessa Vipusenkatu 9, Savonlinna. Meluhaittaa aiheutuu

maanpäällisistä louhinta- ja räjäytystöistä.

Louhinta- ja räjäytystöitä tehdään aikavälillä 4.10.2021 – 28.2.2022 maanantaista perjantaihin kello

7:00-18:00.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 15.-28.9.2021 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27,

57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 15.9.2021

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT