Hyppää sisältöön

Melupäätöksen julkipano

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

17.2.2023

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 16.2.2023 §13

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 23.2.2023

Hakija

Yksityishenkilö

Toiminnan sijainti

Asemantie 19, 57100 Savonlinna

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Yksityishenkilö on tehnyt 24.1.2023 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Asematie 19, Savonlinna, lauantaina 18.2.2023 kello 20.15 – 20.30 välisenä aikana. Melua ja tärinää aiheutuu ilotulituksesta.

Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä ilmoituksen päätöksessä annettavia määräyksiä noudattaen.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 17.2.2023 – 20.3.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 20.3.2023