Hyppää sisältöön

Melupäätöksen julkipano

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

17.2.2023

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 16.2.2023 §14

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 23.2.2023

Hakija

Savonlinnan Vesi

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savonlinnan Vesi on tehnyt 2.2.2023 ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista vesihuoltolaitoksen verkoston alueella 1.3.2023 – 31.12.2023 välisenä aikana. Melua ja tärinää aiheutuu mm. louhinnasta, piikkauksesta, painepesusta ja kaivutöistä sekä roudansulatuslaitteiston ja höyrynkehittimen käytöstä.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 17.2.2023 – 20.3.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 20.3.2023