Hyppää sisältöön

Melupäätöksen julkipano

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

7.2.2023

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 6.2.2023 §10

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 13.2.2023

Hakija

Savonlinnan kaupungin kunnallistekniset palvelut

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savonlinnan kaupungin kunnallistekniset palvelut on tehnyt 23.1.2023 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista kunnallisteknisissä rakennustöissä vuonna 2023

Ilmoitetut rakennuskohteet ja -ajankohdat ovat:

– katujen päällystys eri kohteissa touko – marraskuu

– katuvalorakenteet eri kohteissa helmi – joulukuu

– katujen saneeraus eri kohteissa maalis – joulukuu

– satama-alueilla tehtävät työt helmi – joulukuu

– puistoalueiden perustaminen

ja saneeraus eri kohteissa huhti – joulukuu.

Ilmoituksen mukaan melua ja tärinää aiheutuu maarakennus- ja asfaltointikoneista (kaivinkoneet, asfaltin levittimet, jyrsimet ja jyrät), isku- ja poravasarasta sekä kallion räjäytyksistä.

Louhintatyöt tehdään maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 18:00 välisenä aikana ja muut työt maanantaista lauantaihin klo 7:00 – 18:00 välisenä aikana.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 7.2.2023 – 16.3.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.3.2023

Savonlinna 7.2.2023

Ympäristönsuojelupalvelut