Hyppää sisältöön

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osittainen voimaantulo

Savonlinnan kaupunginhallitus on 7.6.2021 § 235 määrännyt kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 15 hyväksymän Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Valitukset koskevat Palomäentien tasoristeystä sekä puhdistettava/kunnostettava maa-alue (saa-1) -merkintää kiinteistöillä 750-598-2-67, 750-598-2-68 ja 750-598-2-74.

Savonlinnassa 24.6.2021
Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut