Hyppää sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösten julkipano

Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 21.12.2021 seuraavat lautakunnan päätökset:

Päätös 15.12.2021 §197 Savonlinnan ympäristönsuojeluviranomaisen vuoden 2022 valvontaohjelman hyväksyminen

Päätös 15.12.2021 §199 Maa-ainesluvan siirto Maansiirto Lepistö Oy:ltä Laamavuori Infra Oy:lle kiinteistöillä Sorakangas RN:o 740-582-1-44 ja Luhtala RN:o 740-597-9-75

Päätös 15.12.2021 §200 Konepalvelu Suomalainen Oy:n hulevesisuunnitelma ja hakemus ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi

Päätös 15.12.2021 §201 Hakemus asfaltti-, öljysora- ja soranmurskausaseman ympäristöluvan rauettamiseksi, Destia Oy

Päätös 15.12.2021 §202 Ympäristöluvan rauettaminen, Erosen Kala Oy (Rinkilän toimipiste)