Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätösten nähtävilläpito ja tiedoksianto

Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt 15.12.2021 § 194, että lautakunnan pöytäkirjat pidetään valtuustokaudella 2021 – 2025 yleisesti nähtävillä Savonlinnan kaupungin kotisivuilla www.savonlinna.fi/paatoksenteko sekä teknisen toimialan rakennusvalvonnassa tarkastusta seuraavana arkipäivänä kello 9:00 – 15:00. Sähköisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuspäivänä kello 12:00 – 15:00.

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä teknisen toimialan ympäristönsuojelupalveluissa päätöstä seuraavana arkipäivänä kello 9:00 – 15:00 (julkipanopäivä) ja annetaan julkipanoa seuraavana arkipäivänä.