Hyppää sisältöön

Savonlinnan matkustajasataman jätehuoltosuunnitelman luonnos

Satamien ja laivojen jätehuoltoa ohjaa merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009), jonka 9 luvun 3 §:n mukaan sataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. EU:n alusjätedirektiivi (2019/883) pantiin täytäntöön 1.7.2021 merenkulun ympäristönsuojelulakiin tehdyllä muutoksella (669/2021), millä oli vaikutusta jätehuoltosuunnitelman sisältöön

Savonlinnan kaupunki on laatinut merenkulun ympäristösuojelulain mukaisen jätehuoltosuunnitelman aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämisestä vuonna 2023. Nyt jätehuoltosuunnitelmaa on päivitetty ja sen sisältöä on tarkistettu.

Luonnos on nähtävillä 23.11.-8.12.2022 myös Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla (os. Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna)

Mahdolliset lausunnot ja kommentit tulee toimittaa 8.12.2022  kello 15.00 mennessä sähköpostilla jyrki.haajanen@savonlinna.fi.