Hyppää sisältöön

Tukes: Malminetsintälupahakemus sekä täytäntöönpanomääräyshakemus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintälupahakemuksen sekä täytäntöönpanomääräyshakemuksen

Hakija: FinnAust Mining Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Hälvälä_2
Lupatunnus: ML2012:0039
Alueen sijainti ja koko: Savonlinna, 8,86 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta

Hakija etsii alueelta nikkeliä, kuparia, kobolttia, platinaa ja palladiumia. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten geofysikaaliset mittaukset, pintamoreenin näytteenotto ja timanttikairaus.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 22.1.2024 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66 (Opastinsilta 12B) 00521 Helsinki, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja: Susanna Sova puh. 029 5052 269 susanna.sova@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 14.12.2023

Pidetään nähtävänä 22.1.2024 asti.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.