Hyppää sisältöön

Vaasan hallinto-oikeus: Ilmoitus kuulutuksesta (dnro 20319/2021)

Viite: asian diaarinumero Vaasan hallinto-oikeudessa 20319/2021

Vesilain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksen 22.11.2021 nro 1289/2022 julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla päätöskuulutuksessa ilmenevän muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Päätöskuulutus on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html