Hyppää sisältöön

Vireilletulokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Destia Oy hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 200 000 m3ktr:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa kallion louhinta- ja murskaustoimintaa varten kiinteistölle Jokela II 740-560-8-25. Kyseessä on uusi lupahakemus.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.12.2023 – 20.1.2024 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 21.12.2023

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA