Hyppää sisältöön

Vireilletulokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Savon Kuljetus Oy

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA


Savon Kuljetus Oy hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 105 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoimintaa varten kiinteistölle Punkaniemi RN:o 740-598-9-16. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkuminen. Toimintaa haetaan lisäksi aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 9.6.2022-8.7.2022 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

 ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 9.6.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA