Hyppää sisältöön

Vireilletulokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta


Kone-Kautonen Ky on hakenut maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 75 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Turtia RNo 740-577-22-46. Hakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä 7.2. – 8.3.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Kone-Kautonen Ky on hakenut myöhemmin lisäksi ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa kiviaineksen murskaukselle.

Hakemukset käsitellään yhdessä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.4. – 24.5.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.