Hyppää sisältöön

Vireilletulokuulutus maa-aineslupa hakemuksesta

Pielisen Betoni Oy hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 150 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Kuuttila Rnro 740-597-7-15.Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkuminen. Toimintaa haetaan lisäksi aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 5.7-3.8.2021 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 5.7.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA