Hyppää sisältöön

Vireilletulokuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Nikke-Rakennus Oy

Nikke-Rakennus Oy hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 3000 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Nikkelä RNo 740-569-9-2

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 17.5.2023 – 15.6.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 17.5.2023

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA