Hyppää sisältöön

Vireilletulokuulutus meluilmoituksesta

Yksityishenkilö on esittänyt meluilmoituksen äänentoistolaitteiden käytöstä 30.7.2022 klo 18:00-24:00 osoitteessa Pääkannantie 35.

Ympäristönsuojelupalvelut varaa ennen asian ratkaisemista niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuuden lausua mielipiteensä. Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä 28.6.2022.

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.