Hyppää sisältöön

Vireilletulokuulutus ympäristölupahakemuksesta

Itä-Suomen Romu Oy hakee ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa autopurkamo- ja jätteen käsittelytoiminnalle kiinteistölle RN:o 740-9-35-10 osoitteeseen Schaumanintie 39 (Kaartilantie 5).


Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 30.3. – 28.4.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

Muistutuksia hakemuksesta voivat tehdä ne, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea. Muilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.