Hyppää sisältöön

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus, Peab Industri Oy, Hiekkala

Peab Industri Oy hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 456 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoimintaa varten kiinteistölle Hiekkala RNo 740-533-1-75. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkuminen. Toimintaa haetaan lisäksi aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 23.1.2023 – 21.2.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 23.1.2023

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA