Hyppää sisältöön

Ympäristönhoitokatselmus 2022

KUULUTUS


Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta kehottaa
kiinteistöjen omistajia huolehtimaan, että rakennukset, niiden julkisivut ja
ulkopuoliset osat sekä sellaiset piha-alueet, rakennelmat ja laitteet, jotka
vaikuttavat ympäristökuvaan, ovat asianmukaisessa kunnossa eivätkä
rumenna ympäristöä.


Rakennusjärjestyksen 8 §:n mukainen ympäristönhoitokatselmus pidetään
Savonlinnan kaupungin kaava-alueella ja sen lähellä olevalla vesialueella,
kylätaajamissa sekä valta- ja maanteiden lähialueilla sekä Savonrannan,
Kerimäen ja Punkaharjun kaava- ja taajama-alueilla sekä niihin liittyvien valta- ja maanteiden lähialueilla ja alueilla, joilla on merkitystä matkailun kannalta
26.9.-21.10.2022 välisenä aikana.


Savonlinnassa 10.8.2022
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA