Hyppää sisältöön

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen julkipanokuulutus

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelut julkipanee 4.4.2023 ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 3.4.2023 §25 Maa-aines- ja ympäristöluvan siirtäminen Metsähallitukselta Metsähallitus Metsätalous Oy:lle kiinteistöllä Putkisalon Ruunupuisto RN:o 740-893-1-6 .

Päätöksen pääasiallinen sisältö:

Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 12.6.2019 § 117 Metsähallitukselle (0116726-7) maa-aines- ja ympäristöluvan kiinteistölle Putkisalon Ruunupuisto RN:o 740-893-1-6. Lupa on voimassa 31.8.2029 saakka.

Ympäristöpäällikkö päättää siirtää Metsähallitukselle myönnetyn, päätöksen liitteenä A olevan maa-aines- ja ympäristöluvan Metsähallitus Metsätalous Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Uusi luvan haltija on velvollinen noudattamaan 12.6.2019 § 117 myönnettyä maa-aines- ja ympäristölupaa.

Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna valitusajan päättymiseen eli 10.5.2023 saakka.