Hyppää sisältöön

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen julkipanokuulutus

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelut julkipanee 6.11.2023 ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 3.11.2023 § 90.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ympäristöpäällikkö päättää siirtää Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksellään 22.2.2017 § 44 Itä-Suomen Metallikierrätys Oy:lle myöntämän ympäristöluvan , joka koskee jätteiden käsittelytoimintaa kiinteistöllä RN:o 740-12-67-3 osoitteessa Tuottajantie 11, Savonlinna, itä-savon metallikierrätys Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 6.11.2023 – 13.12.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/.  Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna valitusajan päättymiseen eli 13.12.2023 saakka.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Muutoksenhaku

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, saavat hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT