Hyppää sisältöön

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen julkipanokuulutus

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelut julkipanee 30.1.2024 ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 29.1.2024 § 4.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ympäristöpäällikkö päättää siirtää Suur-Savon Sähkö Oy:lle myönnetyn, päätöksen liitteenä A olevan ympäristöluvan Lempeä Lämpö Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Uusi luvan haltija on velvollinen noudattamaan 25.11.2015 myönnettyä ympäristölupaa.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 30.1.2024 – 7.3.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/.  Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna valitusajan päättymiseen eli 7.3.2024 saakka.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 6.2.2024.

Muutoksenhaku

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, saavat hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT