Hyppää sisältöön

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.4.2023 seuraavat päätökset:

  • Päätös § 27 hakemuksesta ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi jätevesien käsittelyjärjestelmän osalta, Saunakalliontie 128
  • Päätös § 28 Savonrannan riistanhoitoyhdistyksen hakemuksesta ampumaradan ympäristölupaa koskevan määräajan muuttamiseksi
  • Päätös § 29 Savonrannan VPK:n hakemuksesta ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi rakennuksen polttamiskiellon osalta sekä ilmoituksesta jätteiden sijoittamisesta maaperään kiinteistöllä Lähekallio RN:o 740-569-14-2