Hyppää sisältöön

Lakikirjaukseen vaaditaan pysyvyyttä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle luovutettiin 4.3.2021 Savonlinnan kaupungin ja Meri-Lapin kuntien yhteinen kannanotto hyvinvointialuetta koskevasta lainsäädännöstä ja rahoituksesta. Kannanotossa ovat mukana myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnista Rantasalmi ja Sulkava. Kannanoton allekirjoittaneet alueet edustavat 200.000 ihmisen väestöpohjaa.

Savonlinnan kaupungin ja Meri-Lapin kuntien (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) yhteisessä kannanotossa kunnat vaativat, että Savonlinnan keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys vuoteen 2032 saakka tulee muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi sekä velvoitteeksi pitää Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla kummassakin kahta ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa.

– Vaadimme velvoittavaa toistaiseksi voimassaolevaa kirjausta ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen säilyttämiseksi ja tämä tulee huomioida hyvinvointialueiden rahoituksessa. Kuntalaisten huoli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on alueillamme suuri ja nyt tarvitaan pysyviä ratkaisuja, kertoo Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

– Sairaaloiden mahdollinen määräaikaisuus heikentää lääkärityövoiman ja hoitohenkilökunnan rekrytointeja tänä aikana sekä niiden pysyvyyttä alueella. Pysyvyydellä varmistetaan osaamisen taso ja näin ollen taataan potilasturvallisuus, toteaa Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka.

Tilanne on yhteneväinen Meri-Lapin ja Etelä-Savon alueilla, jonne on molempiin kaavailtu ainoastaan määräaikaisia sairaalapalveluja. Tämä esitys ei ole perustuslain mukainen. Lisäksi alueiden ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa on merkittävä määrä terveydenhoitoalan koulutuspaikkoja, joiden kannalta sairaaloiden pysyvyys on olennaista. Sairaalapalveluiden saatavuus koskettaa myös molempien alueiden huomattavaa vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrää.

– Yhdenvertaisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat olleet soteuudistuksen lähtökohtia. Uudistuksella ei voida heikentää alueiden asukkaiden palveluja ja elinvoimaa vähentämällä useita satoja työpaikkoja, kertoo Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Teija Jestilä.

– Alueelliset erityispiirteet etäisyyksineen ja teollisuustarpeineen edellyttävät ympärivuorokautisten yhteispäivystyssairaaloiden säilyttämistä kiireellisessä hoidossa, kertoo Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja.

Kannanottoa olivat luovuttamassa Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen ja Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen. Kannanoton vastaanottivat sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi ja valiokunnan jäsen Aki Lindén. Teams-yhteyden päässä kannanoton luovutukseen osallistuivat myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho, Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka ja kaupunginjohtaja Janne Laine, sekä Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Teija Jestilä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja.