Hyppää sisältöön

Lakipykäliin vaaditaan velvoittavuutta ja rahoituksen turvaamista

Etelä-Savon ja Lapin alueen kansanedustajille luovutettiin tiistaina 5.10.2021 Savonlinnan kaupungin ja Meri-Lapin kuntien yhteinen kannanotto koskien terveydenhuoltolain päivitystä ja hyvinvointialueiden rahoitusta. Kannanotossa ovat mukana myös Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Lapin sairaanhoitopiiri on tukemassa kannanottoa omalla lausunnollaan. Kannanoton allekirjoittaneet alueet edustavat 200.000 ihmisen väestöpohjaa.

Savonlinnan kaupungin ja Meri-Lapin kuntien (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) yhteisessä kannanotossa kunnat vaativat, että Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla tulee olla velvoite ylläpitää kummassakin kahta ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa.

Kannanotossa vaaditaan myös, että hyvinvointialueiden rahoitus on turvattava siten, että se mahdollistaa kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan mallin Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla.

– Sairaaloiden pysyvyys on olennaista alueen elinvoiman säilymisen kannalta ja se on elintärkeä palvelu väestölle sekä vapaa-ajanasukkaille pitkistä etäisyyksistä johtuen. Lisäksi alueen ammattikorkeakoulussa ja ammattioppilaitoksessa on merkittävä määrä terveydenhoitoalan koulutuspaikkoja, joiden kannalta sairaaloiden pysyvyys on olennaista, kertoo Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.

Savonlinnassa ja Kemissä ollaan tyytyväisiä siihen, että Valtioneuvosto on kuullut ja ottanut vakavasti aiemman kannanoton, jonka alueet toimittivat keväällä 2021 sote-valiokunnalle. Keskustelua halutaan kuitenkin vielä jatkaa, jotta lopputuloksena olisi molempien alueiden asukkaita parhaiten palveleva ratkaisu, jossa perustuslaissa säädetty palveluiden saatavuus ja saavutettavuus on tasapuolisesti turvattu.

– Koko soteuudistuksen lähtökohtana on ollut yhdenvertaisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Sairaaloiden toiminta on turvattava lainsäädännön ja rahoituksen kautta, toteaa Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Molempien alueiden erityispiirteet kuten saaristoisuus, etäisyydet, teollisuustarpeet, huomattava vapaa-ajanasukkaiden ja matkailijoiden määrä sekä alueiden elinvoiman säilyminen edellyttävät vahvasti Etelä-Savon sekä Lapin hyvinvointialueiden osalta Savonlinnan keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautisten yhteispäivystyssairaaloiden säilyttämistä toistaiseksi voimassa olevana velvoitteena Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla.

– Meri-Lappi on vahva vientiteollisuuden keskittymä. Suuronnettomuuden riskit korostuvat tällä alueella. Samanaikaisesti Meri-Lapin alue on monimuotoisen liikenteen solmukohta Ruotsin rajan tuntumassa, kertoo Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala.

– Sairaalan säilymisellä on myös suuri merkitys, kun mietitään alueen tulevaisuuden työvoiman saatavuutta sekä oppilaitosten tulevaisuutta, toteaa Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen.

Kannanottoa olivat luovuttamassa Savonlinnasta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen ja kaupunginjohtaja Janne Laine sekä Kemistä kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen. Kannanottoa olivat vastaanottamassa kansanedustajat Kaisa Juuso, Katri Kulmuni, Markus Lohi, Markus Mustajärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Hanna Kosonen, Heli Järvinen ja Antti Häkkänen. Teams-yhteyden päässä kannanoton luovutukseen osallistuivat myös kansanedustaja Heikki Autto sekä Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen sekä Kemistä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen.