Hyppää sisältöön

Lapsen on hyvä olla savonlinnalaisessa päiväkodissa – Laadunarviointikyselyn tulokset valmistuivat

Marraskuussa 2020 toteutetun varhaiskasvatuksen laatukyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tulosten perusteella huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä lastensa saamaan varhaiskasvatukseen ja he arvostavat päiväkodeissa tehtävää kasvatus- ja opetustyötä.

Savonlinnan kaupungin päiväkodeissa toteutettiin marraskuussa 2020 kysely varhaiskasvatuksen laadusta. Kysely oli osa Itä-Suomen yliopiston Jaettu pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen kehittämisen ja osaamisen edistämisen välineenä –tutkimushanketta. Kyselyyn osallistui kuntia myös Etelä- ja Itä-Suomesta. Kyselyn tulokset olivat lähes kaikissa osioissa vertailukuntia paremmat.

Kyselyyn vastasivat huoltajat ja ensimmäistä kertaa myös päiväkotien henkilöstö. Kyselyn vastausprosentti oli huoltajien osalta 39,9% ja henkilöstön osalta 94,4%. Huoltajien vastausprosentti on parempi kuin viime vuonna toteutetussa kyselyssä.

Kyselyn tulosten perusteella huoltajat kokevat, että tärkeimmät laatutekijät ovat ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö sekä päiväkotien monipuolinen toiminta. Huoltajien mielestä lapset ovat innostuneita ja iloisia päiväkodeissa, lapset menevät sinne mielellään ja heidän on hyvä olla siellä. Huoltajat kiittävät päiväkoteja siellä tehtävistä retkistä, joiden kautta lapsille syntyy luontosuhde jo varhaislapsuudessa.

Huoltajat kokevat, että lapsiryhmissä on ajoittain liikaa lapsia ja he toivovat, että lapsiryhmän kasvattajat eivät vaihtuisi toimintavuosittain. Huoltajat toivovat viestintäkanavaksi yhtä sähköistä järjestelmää. Tulosten mukaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvien kysymysten kohdalla huoltajien ja henkilöstön näkemykset poikkesivat toisistaan.

Kyselyn tuloksia on käsitelty yhdessä päiväkodinjohtajien kanssa. Yhteisen tarkastelun perusteella todettiin, että Savonlinnan varhaiskasvatuksen koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä varhaiskasvatuksen pitkäjänteinen kehittämistyö vaikuttivat laatukyselyn erinomaisiin tuloksiin.
Kehittämiskohteiksi päiväkodinjohtajat nostivat huoltajien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut, arjen toiminnasta kertomisen huoltajille sekä oman ammatillisuuden vahvistamisen.

– Kyselyn tuloksista nähdään, että henkilöstö arvostaa työtänsä ja tekee sitä sitoutuneesti varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Tästä voidaan päätellä, että he ovat tyytyväisiä työhönsä, iloitsee varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen. Saaduista tuloksista voidaan olla ylpeitä, lapsen on hyvä olla savonlinnalaisessa varhaiskasvatuksessa, jatkaa Sairanen.

Varhaiskasvatusta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti

FCG Finnish Consulting Group Oy on laatinut vuoden 2019 tilinpäätöstietojen pohjalta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen odotekustannukset, säästöpotentiaalin ja tuottavuuskehitysarvion.

Niiden mukaan Savonlinnassa varhaiskasvatus ja esiopetus on tuotettu kustannustehokkaasti verrattuna kymmenen muun kunnan vastaaviin tunnuslukuihin. Kustannukset ovat laskeneet, koska varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on tiivistetty kaupungin vähenevä lapsimäärä huomioiden. Myös päiväkotien täyttöastetta on seurattu vuodesta 2014 alkaen ja sitä seurataan edelleen säännöllisin väliajoin.

– Savonlinnan varhaiskasvatuksessa on onnistuttu sekä talouden että laadun johtamisessa yhteistyössä päättäjien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, toteaa Sairanen.