Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoimintaa kehitetään Savonlinnassa

Savonlinnan kaupunki selvitti vuoden 2023 aikana avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishankkeessa lapsiperheiden ennaltaehkäisevän- ja varhaisen tuen palvelujen tarvetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa laadittiin kehittämis- ja toimintasuunnitelma lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteelliseen laajentamisen koko Savonlinnan alueelle.

Savonlinnan keskustaajamassa lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka sijaitsee päiväkoti Tikantanssissa osoitteessa Olavinkatu 42. Kohtaamispaikka on avoin, maksuton tila, jossa lapsilla on mahdollisuus osallistua leikkiin ja vertaistoimintaan. Lapsiperheen aikuisilla on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä, tutustua muihin kävijöihin, saada vertaistukea ja ammatillista ohjausta vanhemmuuteen. Kohtaamispaikka tarjoaa järjestöille ja yhdistyksille mahdollisuuden mm. lasten kerhotoiminnan ja vertaistukiryhmien toiminnan ohjaamiseen.

Tikantanssin päiväkodinjohtaja Satu Pitkonen kertoo, että lapsiperheiden avoimet kohtaamispaikat ovat osa Etelä-Savon hyvinvointialueen perhekeskustoimintaa. Toiminta perustuu hyvinvointialueen, kuntien ja kumppanitoimijoiden väliseen yhteistyösopimukseen. Kunta on keskeisessä roolissa kohtaamispaikkatoiminnan mahdollistajana, tarjoamalla maksuttomat tilat toiminnan järjestämiseen. Perhekeskustoiminnan lisäksi Savonlinnan kaupunki on sitoutunut Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, jossa tavoitteena on mm. lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

Hankkeessa kartoitettiin lapsiperheiden tarpeita ja toiveita avoimesta kohtaamispaikkatoiminnasta Savonlinnassa. Perheet toivat esille, että etäisyys taajamista kantakaupunkiin vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja perheiden osallistumiseen, välimatka Savonlinnan ainoaan avoimeen päiväkotiin Tikantanssiin koettiin kohtuuttoman pitkäksi. Savonlinnan kaikki taajamat, mukaan lukien Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta tarvitsevat omat kohtaamispaikkansa palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi. Tarjoamalla maksuttomat toimintatilat järjestöille ja yhdistyksille, Savonlinnan kaupunki mahdollistaisi avoimen kohtaamispaikkatoiminnan ja perhekeskustoiminnan yhdenvertaisesti koko kaupungin alueella.

Hankkeessa varhaiskasvatuksen koordinaattorina työskennellyt Johanna Iivarinen toteaa, että lapsiperheille suunnatun kohtaamispaikkatoiminnan pitäisi olla Savonlinnan kaikissa taajamissa helposti saavutettavissa olevaa lähipalvelua, joka tavoittaa tukea tarvitsevat perheet nykyistä paremmin. Avoimet tilat, joissa lapset ja vanhemmat voivat vapaasti vierailla ja viettää aikaa yhdessä, on nähty tärkeänä ennaltaehkäisevänä keinona tukea vanhemmuutta sekä lasten kasvua ja kehitystä.

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Heidi Akkila kertoo, että Kerimäelle olisi suunnitteilla lisää toimintaa, mm. kerhoja koululaisille ja loma-aikojen toimintaa, mikäli sopivat tilat saadaan kaupungin puolesta järjestettyä. MLL Järvi-Suomen piirin perhekeskuskoordinaattori Hanna Laitinen avasi helmikuun alussa Punkaharjutalolle iltaperhekahvilan ja toivoo nyt, että asiakasperheiden keskuudesta löytyy jatkossakin vapaaehtoisia jatkamaan hyvin alkanutta toimintaa. Savonrannalla aloitettiin pilottikokeilu, jossa lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka toimii päiväkodin yhteydessä kerran viikossa.

Savonlinnan sivistystoimen hanke- ja palvelukoordinaattori Mervi Hiltunen toteaa, että uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä velvoittaa kuntia tekemään yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ja edistämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä kunnassa. Savonlinnan tulisikin edistää kaupungin omaa avointa varhaiskasvatustoimintaa kaikissa taajamissa ja mahdollistaa eri toimijoille avoin kohtaamispaikkatoiminta maksuttomissa tiloissa, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Avointa lapsiperheiden kohtaamispaikkatoimintaa Savonlinnassa

  • Avoin päiväkoti Tikantanssi Savonlinnan keskustassa, Olavinkatu 42 https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/avoin-paivakoti-tikantanssi/
  • Punkaharjutalossa MLL iltaperhekahvila keskiviikkoisin klo 17.30–19.00.
  • Savonrannan päiväkodissa avointa toimintaa lapsiperheille keskiviikkoisin klo 8.30–11.00.
  • Kerimäellä MLL perhekahvila seurakuntatalon alakerrassa joka toinen torstai klo 9-11.
  • Kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään taajama-alueilla seurakunnan perhekerhojen yhteydessä.

Lisätietoja:
Mervi Hiltunen, hanke- ja palvelukoordinaattori
puh. 050 4706055
mervi.hiltunen@savonlinna.fi

Satu Pitkonen, päiväkodinjohtaja
puh 044 417 4309
satu.pitkonen@savonlinna.fi

Terveiset Savonrannalta

Savonrannan päiväkodissa aloitettiin lokakuussa 2023 avoimen varhaiskasvatustoiminnan kokeilu. Päiväkodin henkilöstö innostui ajatuksesta, sillä toiminnan katsottiin myös rikastuttavan pienen päiväkodin toimintaa ja tuovan toiminnan lähemmäksi alueen lapsiperheitä. Ehkä kynnys hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista madaltuu, kun toimintaan on tutustunut jo avoimen toiminnan kautta.

Kokemus avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta on ollut niin hyvä, että toimintaa on jatkettu myös keväällä 2024. Savonrannan päiväkotiin ovat tervetulleita alueen lapsiperheet keskiviikkoisin aamupäiväksi. Avoimessa toiminnassa lapsi osallistuu päiväkodin toimintaan yhdessä oman aikuisen kanssa. Meillä on mahdollista myös käydä koulun ruokalassa lounaalla klo 11.00 päiväkodin väen kanssa edulliseen hintaan, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Teija Pietilä. Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan mahtuu mukaan uusia lapsiperheitä. Savonrannalla he ovat voineet osallistua myös päiväkodin retkille ja erilaisiin tapahtumiin.

Lisätietoja:
Teija Pietilä, varhaiskasvatuksen opettaja, Savonrannan päiväkoti
puh. 044 417 4336
teija.pietila@savonlinna.fi