Hyppää sisältöön

Luonnos kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaksi odottaa kommentteja

Kestävän kehityksen toimenpiteitä tehdään ja on tehty jo pitkään Savonlinnassa, mutta niitä ei ole aiemmin koordinoitu eikä koottu yhteen asiakirjaksi. Nyt kommentoitavana olevan kaupungin kestävän kehityksen ohjelman valmisteluaineisto on tuotettu vuonna 2021 osana opinnäytetyötä. Ohjelmaluonnosta voi kommentoida 31.3.2022 saakka.

Kunnan tulee kuntalain mukaan edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kestävyydellä tarkoitetaan nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvän elämän mahdollisuuksien turvaamista, ottaen kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa tasavertaisesti huomioon ympäristö, ihmiset ja talous.

Kestävän kehityksen toimenpiteitä ei ole koottu Savonlinnassa aiemmin yhteen asiakirjaan. Aiemmin laadittujen ympäristöohjelmien yhdistäminen on ollut vuosia ympäristönsuojelupalveluiden tulostavoitteena, mutta on jäänyt resurssipulan vuoksi toteuttamatta.
– Kestävän kehityksen ohjelman valmisteluaineisto on tuotettu kaupungin ympäristösuojelupalveluille osana opinnäytetyötä vuonna 2021, kertoo ympäristösuunnittelija Heidi Käyhkö.

Ohjelman painopisteenä ja kriittisinä tekijöinä on kaupunginjohtajan johtoryhmän linjauksen mukaisesti puhdas vesi, vesistöt ja vesistön suojelu.
Toimenpideohjelman tavoitteet johdetaan Agenda 2030 -toimenpideohjelmasta Savonlinnan erityispiirteet ja strategiset linjaukset huomioon ottaen.

Päätavoitteet ovat:

  1. Vesistöjen puhtaana säilymisestä huolehtiminen
  2. Monimuotoinen luonto
  3. Terveyttä ja hyvinvointia
  4. Hyvä koulutus
  5. Edullista ja puhdasta energiaa
  6. Työtä ja talouskasvua
  7. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  8. Vastuullista kuluttamista
  9. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta asetti 23.2.2022 kokouksessaan kestävän kehityksen ohjelmaluonnoksen nähtäville ja sidosryhmille lausunnon antamista varten.

Kommentteja voi antaa tämän lomakkeen kautta

Luonnos on kokonaisuudessaan nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.savonlinna.fi/kestava-kehitys.

Kommenttien pohjalta ohjelmaa muokataan ympäristönsuojelupalveluissa, jonka jälkeen ohjelma menee kaupungin toimielimien käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.