Hyppää sisältöön

Miunkin Savonlinna -tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset

Savonlinnan kaupunki toteutti kuntalaisille suunnatun Miunkin Savonlinna -tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn elo-syyskuun aikana. Kyselyllä selvitettiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaupungissamme. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 295 vastausta, vastaajien ikäjakauman ollessa alle 18-vuotiaista yli 75-vuotiaisiin. Lähes puolet vastaajista kertoi, ettei ole kokenut syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua viimeisen vuoden aikana Savonlinnassa.

53 % vastaajista vastasi kokeneensa syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua jossakin paikassa tai tilanteessa viimeisen vuoden aikana. Kysyttäessä minkä ominaisuutesi luulet olleen syynä, että olet kokenut syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua, kolme keskeistä syytä oli sukupuoli, seksuaalinen suuntautuinen ja ikä. Iän kohdalla esille nousi sekä alhainen että korkea ikä.

Kysyttäessä kenen tai minkä olet kokenut syrjivän tai kohtelevan epätasa-arvoisesti, useimmiten tämän kerrottiin tapahtuneen yksityishenkilön toimesta. Koettu syrjintä ja epätasa-arvoinen kohtelu on tapahtunut enimmäkseen kaduilla ja julkisilla paikoilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Kuntalaisilta kysyttiin myös, kuinka tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voitaisiin Savonlinnan kaupungissa kehittää, joista tässä muutamia poimintoja: kaupungilta toivottiin lisää julkisia kannanottoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta, kiusaamisen ennalta ehkäisyyn ehdotettiin lisää panostusta sekä tehokasta puuttumista mahdollisiin kiusaamistilanteisiin. Vastauksissa todettiin ikäihmisten määrän kasvaminen Savonlinnan alueella ja toivottiin ikäihmisten tarpeiden huomioimista kaupungin toiminnassa.

Useat vastaajat toivat esille myös, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osalta Suomessa ja Savonlinnassa monet asiat ovat maailmanlaajuisesti ajatellen varsin hyvin. 47 % vastaajista kertoikin, ettei ole kokenut syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua viimeisen vuoden aikana.

Savonlinnan kaupunki kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita. Kyselyn tuloksia käytetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun sekä kaupungin toiminnan kehittämiseen.