Hyppää sisältöön

Onko liikkuminen turvallista Savonlinnan seudulla? Vastaa kyselyyn ja vaikuta alueen liikenneolosuhteisiin.

Savonlinnan seudun kunnissa edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla 31.5.2024 mennessä kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn. Kyselyllä kerätään alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia mm. turvattomista paikoista, puutteellisista liikennejärjestelyistä, sattuneista liikennetapaturmista ja läheltä piti -tilanteista.

Savonlinnan seudun kunnissa on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä alueen kunnat (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava), Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenneturva, Itä-Suomen poliisilaitos ja Etelä-Savon pelastuslaitos. Myös kunnissa toimivat liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat suunnitelmien laadintaan.

Etenkin vakavampien liikenneonnettomuuksien määrä pitää saada laskusuuntaan

Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Savonlinnan seudulla. Toimenpiteitä tarvitaan, sillä vain viimeisen viiden vuoden aikana (2019–2023) seudun tieliikenteessä on menehtynyt peräti 15 ihmistä eli keskimäärin kolme ihmistä vuosittain. Erittäin vakavia loukkaantumisia tilastoidaan niitäkin viidestä kymmeneen tapausta vuosittain ja lievempiä loukkaantumisia 30–40 tapausta vuosittain. Näiden lisäksi tilastojen ulkopuolelle jää vielä merkittävä määrä seurauksiltaan lievempiä onnettomuuksia.

Laaja-alainen työkalupakki tarpeen nollavision saavuttamiseksi

Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä kohti kansallisia ja Itä-Suomen alueellisia tavoitteita. Lisäksi on tärkeää parantaa koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun ja mm. kävelyn ja pyöräliikenteen edistämismahdollisuuksiin. Työssä esitettävät toimenpidetarpeet ja -ehdotukset liittyvät mm. eri toimijoiden välisen yhteistyön tehostamiseen, liikennekasvatukseen ja viestintään, kuntien henkilöstön liikenneturvallisuusosaamisen kehittämiseen, kuljetuspalveluiden turvallisuuteen, liikenneympäristön ratkaisuihin ja liikenteen valvontaan.

Asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kokemuksilla ja mielipiteillä suuri merkitys

Onnettomuustilastoista eivät käy ilmi läheltä piti -tilanteet tai eri kulkutavoilla liikkuvien kokemukset ja tuntemukset turvallisuudesta tai liikenteen toimivuudesta. Näin ollen Savonlinnan seudulla asuvien ja alueella liikkuvien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä osa suunnitelman lähtöainestoa.

Asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien näkemyksiä kehittämistarpeista kerätään huhti-toukokuun aikana karttapohjaisella liikenneturvallisuuskyselyllä. Kyselyyn voi vastata 29.4.–31.5.2024 välisenä aikana osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/q/8x3m7psm32l3  

Kyselylinkit löytyvät myös kuntien internetsivuilta. Kyselyn vastaukset käydään läpi hankkeen ohjausryhmässä ja tuloksista tiedotetaan kesän korvilla. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö valmistuu alkuvuodesta 2025.

Lisätietoja suunnitelman laatimisesta antavat:

Ramboll Finland Oy, Juha Heltimo, juha.heltimo(at)ramboll.fi
Savonlinnan kaupunki, Jani Ahokas, jani.ahokas(at)savonlinna.fi
Enonkosken kunta, Otto Häkkinen, otto.hakkinen(at)enonkoski.fi
Rantasalmen kunta, Mauri Ruuskanen, mauri.ruuskanen(at)rantasalmi.fi
Sulkavan kunta, Asta Veikkanen, asta.veikkanen(at)sulkava.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus, Olli Meriläinen, olli.merilainen(at)ely-keskus.fi