Hyppää sisältöön

Osallistu kyselyyn ja esitä toiveesi jätehuollon palveluista

Lainsäädännön tiukentuneet velvoitteet ja tavoitteet edellyttävät Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien yhteistä linjausta alueellisista suuntaviivoista kiertotalouden edistämiseksi ja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi. Savonlinnan alueellinen jätelautakunta käynnisti kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman valmistelun alkukesästä 2023. Kunnat tarkentavat ohjelmassa aiemmin sopimiaan jätehuollon periaatteita ja ilmaisevat yhteisen jätepoliittisen näkemyksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä.

Valmisteltava jätepoliittinen ohjelma on alueen ensimmäinen, ja se laaditaan kuntien nimittämässä jätepoliittisessa ohjausryhmässä, jossa on mukana edustus jokaisesta kunnasta. Ohjausryhmä kuulee valmistelun aikana asiantuntijoita, tekee kyselyjä sekä järjestää sidosryhmätilaisuuksia, joissa kuullaan sidosryhmiä sekä työstetään asetettavia tavoitteita. Ohjausryhmässä on linjattu, että jätepoliittisen ohjelman valmistelun ohjenuorana käytetään valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita.

Nyt on julkaistu yleinen asukkaille ja asuinkiinteistöjen omistajille suunnattu kysely, jolla kartoitetaan toiveita nykyiselle kunnan jätehuollolle. Kiinteistöjä koskevia perustietoja kerätään, jotta voidaan kartoittaa eri kiinteistö- ja asumismuodoille tyypillisiä ja tarpeellisia palvelumuotoja sekä hyödyntää niitä asetettaessa konkreettisia tavoitteita, joita kunnallisen jätehuollon toimijat toteuttavat.

Kyselyyn vastaaminen vie 10–20 minuuttia, riippuen vastaajan asumismuodosta ja kiinteistöstä. Kysely on avoinna 5.3.2024- 20.5.2024 klo 12.00 saakka.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/0E7916AF55CB6941