Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut jakaantuu seuraaviin yksiköihin:

  • Nuorisotoimi
  • Liikuntatoimi

Päällikkönä toimii

Räty Simo, vapaa-aikapäällikkö
  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi
Puh. 044 417 4221
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Sivistyslautakunnan alaisten kuntalaispalvelujen kokonaissuunnittelu
Vapaa-aikajaostoon kuuluvien asioiden valmistelu
Vapaa-aikajaoston sihteerin tehtävät
Urheiluseurojen ja liikuntatoimintaa harrastavien yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö
Vapaa-aikatoimen kiinteistöjen ja tilojen käytöstä päättäminen
OKL:n liikuntahallin ja koulujen salivuorovarausten hoitaminen
Vapaa-aikatoimen www-sivujen ja tiedottamisen kehittäminen
Nuorisotyön yhteistyön koordinointi
Nuorisoverstaan toiminnan kehittäminen ja projekteihin osallistuminen