Hyppää sisältöön

Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 siirretään etäopetukseen 10.-28.3. väliseksi ajaksi

Savonlinnan kaupungin Kerimäen, Mertalan, Punkaharjun, Savonrannan sekä Talvisalon koulun perusopetuksen yleisopetuksen vuosiluokat 7-9 siirretään etäopetukseen 10.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta.

Perusopetuslain 5 §, 17 § ja 25 § mukaisten pidennetyn opetusvelvollisuuden, valmistavan ja joustavan opetuksen sekä erityisen tuen piirissä opiskelevat oppilaat opiskelevat lähiopetuksessa. Vuosiluokat 1-6 jatkavat lähiopetuksessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen lisäopetuksen järjestämiseen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tekemän päätöksen mukaisesti koulutyö perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. kohdalla järjestetään etäopetuksena noudattaen kunkin koulun lukuvuosisuunnitelmien yhteydessä laadittuja ja hyväksyttyjä etäopetuksen sekä oppimisen tuen ja oppilashuollon suunnitelmia Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti.

Koulut tiedottavat tarkemmin oppilaita ja huoltajia Wilman kautta opetukseen liittyvistä etäopetuksen ohjeista, kouluruokailusta sekä muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä johtuen.